Ventilen

Ventilen

Udbredelse af flere lokale tilbud & fællesskaber

Ventilen Danmark er en frivillig, social ungdomsorganisation, der i 25 år har arbejdet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. På landsplan driver de 24 lokale tilbud rettet mod unge mellem 15-30 år, der føler sig alvorligt ensomme. Målet er at hjælpe de unge ud af deres ensomhed ved at tilbyde et fællesskab med andre unge, hvor de laver aktiviteter sammen – og hvor de kan tale om deres ensomhed.

175.000 – så mange unge mellem 16-30 år oplevede alvorlig ensomhed, da Den Nationale Sundhedsprofil senest blev opdateret i 2023. Af de 16-24 årige føler næsten hver femte ung sig ensom.

De unge er den aldersgruppe, hvor ensomheden rammer hårdest. Langvarig ensomhed øger risikoen for at udvikle depression, angst, social fobi, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og selvmordstanker. Ensomhed og isolation kan altså have store konsekvenser for den enkelte, men problemet har også konsekvenser på samfundsniveau. Det kommer bl.a. til udtryk ved øget frafald fra uddannelser samt vanskeligheder ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og på sigt også dårligt fysisk helbred.

Ventilen tilbyder de unge et trygt rum, hvor de kan få trænet deres sociale kompetencer og få øget deres selvværd og deres evner til at danne og vedligeholde relationer til jævnaldrende. På nationalt plan indsamler, udvikler og formidler Ventilen viden om ungdomsensomhed og redskaber til at forebygge og afhjælpe det.

Fakta

Projekt:
Udbredelse af flere lokale tilbud & fællesskaber

Projektejer:
Ventilen

Støtte år:
2020-2023

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

  

Se flere projekter