Hvem kan søge?

Hvis du har et projekt, du gerne vil søge støtte til hos Bygma Fonden, kan du læse mere om ansøgningsprocessen her

For at komme i betragtning til økonomisk støtte er det en afgørende forudsætning, at du repræsenterer en humanitær hjælpe-organisation/forening (CVR-nr.) i Danmark eller i udlandet med base i Danmark.

Når du ansøger om støtte, skal du benytte vores ansøgningsformular (se nedenfor). Kun ansøgninger fremsendt via formularen registreres og besvares.
Bygma Fonden yder ikke støtte til private individuelle formål.

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er den 1. september.

Udvælgelse
Bygma Fondens bestyrelse vurderer og udvælger ansøgningerne én gang om året (november).

Hvis bestyrelsen beslutter at yde et bidrag, hører du fra os inden udgangen af året. Hvis du ikke er blandt de udvalgte, hører du ikke yderligere fra Bygma Fonden. Vi støtter primært projekter indenfor for disse 5 fokusområder >>

HVORDAN SØGER DU STØTTE?

Udfyld alle felterne i skemaet. Upload filerne (PDF) i de følgende 3 rubrikker
– Ansøgning & projektbeskrivelse
– Budget
– Seneste årsrapport

Vær opmærksom på, at ansøgning & projektbeskrivelse samt budget hver især max. må fylde 3 A4 sider.

SØG OM STØTTE

  FOKUSOMRÅDE

  (skal udfyldes - det er muligt at markere i flere felter)

  Ansøgningen skal desuden indeholde en kort beskrivelse af organisationen (max 3 x A4 sider i pdf format).
  Nb! Hvis din organisation modtager støtte på kr. 100.000,- eller derover, forventer vi at modtage en opfølgningsrapport.

  Økonomisk redegørelse for det aktuelle budget (max 3 x A4 sider i pdf format).

  Upload seneste årsrapport i pdf format.

  GODKENDELSE

  Jeg bekræfter hermed som modtager, at donationen skal bruges til almenvelgørende eller almennyttige formål, og at ansøgningens erklærede formål er i overensstemmelse med Bygma Fondens fundats (skal markeres)

  Ja tak, donation indbetales direkte på organisationens Nemkonto (skal markeres)

  captcha

  Hvis du oplever tekniske udfordringer eller ikke modtager en bekræftelse, så skriv til kontakt@bygmafonden.dk

  FAQ

  Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål, ansøgere stiller Bygma Fonden.
  Sådan behandler vi dine data- og personoplysninger

  Bygma Fonden indsamler og behandler dine personlige data i overensstemmelse med fondens persondatapolitik. Se mere her

  Vægtes en langsigtet og forankring/implementering i samfundet?

  Langsigtede tiltag, der forbedrer de ansøgte forhold, er naturligvis det mest optimale. Men påvirkninger, der fører til behov for humanitære indsatser, kan også være mere kortsigtede. Fonden vurderer begge typer indsats positivt med henblik på eventuel donation.

  Hvor meget betyder andelen af administrationsomkostninger i forhold til direkte projektomkostninger?

  Det har naturligvis betydning, at et størst muligt beløb kommer det ansøgte projekt til gode. I Fondens afgørelse indgår derfor også en vurdering af andelen af (u)lønnet projektarbejde samt en eventuel andel af løn- og projektomkostninger afholdt af det offentlige.

  Har organsisationens udvikling og antal år med socialt arbejde afgørende betydning?
  Ikke nødvendigvis. Nystartede organisationer kan også ansøge. Det er dog vigtigt at projektbeskrivelse, ressourcer og plan for hvordan målene skal nås er udførligt beskrevet.
  Spiller ledelse, erfaring og tidligere resultater en rolle ifm. ansøgningen?

  Ja, Fonden vurderer organisationens/foreningens ledelsesforhold, erfaring, tidligere opnåede resultater, m.v. Men alle kan ansøge, og jo bedre og mere konkret både projekt og ressourcer er beskrevet, jo bedre beslutningsgrundlag har Fonden for at træffe en afgørelse.

  Hvor stor betydning har det, at det ansøgte formål realistisk kan gennemføres?

  Jo mere realistisk projektet beskrives, jo bedre grundlag har Fonden for at vurdere det. Plan for gennemførelsen bør beskrives kortfattet – med anvisninger på hvordan målet konkret skal nås.

  Har den sociale målgruppes grad af belastning betydning?

  Ja, Bygma Fonden støtter flere former for humanitære indsatser og vægter graden af målgruppens behov.

  Hvem kan ansøge om donation fra Bygmas Fonden?

  Bygma Fonden uddeler støtte til danske (herunder grønlandske og færøske) hjælpeorganisationer og foreninger samt udenlandske hjælpeorganisationer med relation til Danmark. Vi har udpeget 5 områder
  (se menupunktet “Fokusområder”), som vi vurderer, har stor betydning for den humanitære indsats i samfundet.