Historien

Bygma Gruppen A/S er en solid nordisk koncern placeret blandt top 100 virksomhederne i Danmark. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til større og mindre byggerier. Ca. 2.600 medarbejdere repræsenterer Bygma Gruppen A/S i godt 100 forretningsenheder i hele Norden.

I 2007 blev Bygma Fonden stiftet af Bygma Gruppen A/S grundlægger – Lars Børge Christiansen. Bygma Fondens bestyrelse består af 4 medlemmer, der har ansvar for forvaltning af midler i overensstemmelse med Fondens fundats og langsigtede interesser.

Fondens formål er at støtte humanitære hjælpeorganisationer og foreninger, som arbejder i Danmark, på Færøerne og i Grønland samt hjælpeorganisationer med relation til Danmark. Aktuelle humanitære behov i Danmark og verden er et væsentligt parameter i Fondens vurderinger, ligesom donationer til langvarige humanitære kriser prioriteres højt. Siden 2007 har Bygma Fonden doneret adskillige millioner kroner til kriseramte befolkningsgrupper og lande – nationalt såvel som internationalt.

Bygma Gruppen A/S ønsker at være en aktiv medspiller i samfundet, hvor vi er med til at udvikle og arbejde med social ansvarlighed. Ud over Bygma Fondens årlige bidrag arbejder koncernen dagligt med et bredt felt inden for ESG og samfundsansvar. Du kan læse mere om vores mange ESG-indsatser på Bygmas hjemmeside her >>.

    

Bygma Fondens støtte til humanitære hjælpeorganisationer bakker specifekt op om seks af FN´s verdensmål