Selvhjælp Herning

Selvhjælp Herning

Selvhjælpsgrupper for unge

Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, der har eksisteret siden 1989. Foreningens primære økonomiske midler kommer fra Herning Kommune og fra Socialministeriet. Selvhjælp Herning indsats er baseret på frivillige ildsjæle. Årligt driver de omkring 60 selvhjælpsgrupper. Omkring 500 mennesker får hvert år glæde af at komme i en gruppe hos Selvhjælp Herning

Hvad er selvhjælp?
En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor man vil møde andre, som står i en livssituation, som minder om din egen. Det kan fx være sorg, sygdom eller rollen som pårørende.

Deltagerne i selvhjælpsgrupperne vil opdage, at de ikke er alene med deres tanker, savn, følelser og situationer. Deltagerne vil mødes af anerkendelse af deres situation og deres følelser gennem dialog med andre, som befinder sig i lignende situationer. Grupperne er et frirum, hvor de kan tale frit og spejle sig i hinanden.

Igennem gruppeforløbene vil deltagerne skabe et fælles sprog, der kan hjælpe dem med at sætte ord på deres situation. Ved deltagelse i selvhjælpsgrupperne er formålet at den enkelte omdanner egne erfaringerne fra deres situation til erfaringskompetencer og således styrke handlekraften i deres eget liv. Formålet er derudover at aftabuisere og skabe åbenhed om psykisk sygdom.

Selvhjælp Herning er en frivillig, social forening, hvis indsats er baseret på frivillige ildsjæle. Derfor er det også frivillige gruppeledere, som faciliterer samtalen i selvhjælpsgrupperne.

Fakta

Projekt:
Selvhjælpsgrupper for unge

Projektejer:
Selvhjælp Herning

Støtte år:
2022-2023

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

 

Se flere projekter