Morgencafé for Hjemløse

Morgencaféens Køkken og Morgencaféens Sundhedsrum

Morgencafé for Hjemløse er et socialpædagogisk tilbud under Fonden Morgencafé for Hjemløse. Det overordnede formål er at imødekomme nogle af de mest basale behov hos unge og ældre hjemløse, ensomme, psykisk syge og alkohol- og stofmisbrugere. Morgencafé for Hjemløse blev grundlagt i 1989.

Her kan man hver dag mellem kl. 7-13, komme og få morgenmad, varm frokost, et bad, en madras at sove på, og nogen at tale med. Morgencafé for Hjemløse har en paraply af tilbud i form af projekter i huset. Her findes Sundhedsrummet, som er en klinik bemandet af frivillige læger, sygeplejersker, fodterapeuter, og fysioterapeuter.

Sundhedsrummet
De hjemløse har ikke jævnlig lægekontakt og i de få tilfælde, hvor de møder op i det etablerede sundhedssystem, er det som regel på et tidspunkt, hvor de er behandlings- og plejekrævende. Sundhedsrummet hjælper et stort antal socialt udsatte og tilbyder kontinuerligt nye sundhedsydelser. Det er en integreret del af Morgencaféen, som brugerne nærer en høj grad af tillid til. Sundhedsrummet tilbyder en række relevante behandlinger.

Morgencaféens Køkken
Der bliver hver dag sørget for god og nærende mad til husets brugere. Dagen starter med et bredt udvalg af morgenbrød, Ved middagstid serveres et solidt varmt frokostmåltid. Ved frokosttid summer huset af brugere, og især i de kolde måneder og i den sidste del af måneden er der ekstra meget tryk på i køkkenet. Det er vigtigt at maden er sund og nærende, og at alle kan gå mætte fra Morgencaféen.

Fakta

Projekt:
Morgencaféens Køkken og Morgencaféens Sundhedsrum

Projektejer:
Morgencafé for Hjemløse

Støtte år:
2022

Dette projekt støtter følgende Verdensmål: 

 

Se flere projekter