Kofoeds Skole

Støtte til udsatte og sårbare mennesker

Siden 1928 har Kofoeds Skole eksisteret som et sted, hvor arbejdsledige og socialt udsatte mennesker kan  få hjælp, støtte og tilbud om en aktiv hverdag. Her hjælper Kofoeds Skole socialt udsatte mennesker med at hjælpe sig selv til et bedre liv. Kofoeds Skole kalder sig selv en skole, fordi det er et sted, hvor man lærer. Alle der kommer her er derfor elever. 

Det pædagogiske princip hjælp til selvhjælp er omdrejningspunktet for Kofoeds Skoles indsats. Her ligger en overbevisning om, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv.

Kofoeds Skoles grundlag er folkeligt og kristent. Kernen i alt af arbejdet er en dyb respekt for det enkelte menneske, at alle har lige værd og ret i samfundet.

Gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær lærer hver enkelt elev at hjælpe sig selv videre i livet. På Kofoeds Skoles værksteder samarbejder eleverne med de pædagogiske medarbejdere om et fælles mål og får derigennem nye kompetencer. En indsats, der aktiverer, opbygger og udvikler den enkeltes personlige ressourcer og samlede kompetence, og derigennem opbygger selvværd og magt over eget liv samt evnerne til at skabe en bedre livsverden for sig selv.

Hver dag kommer der mere end 600 elever på Kofoeds Skoles afdelinger i København, Jylland og på Grønland.

Fakta

Projekt:
Støtte til udsatte og sårbare mennesker

Projektejer:
Kofoeds Skole

Støtte år:
2023

Dette projekt støtter følgende Verdensmål

  

Se flere projekter