Julemærkefonden

Ophold på et af landets 5 Julemærkehjem

Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Julemærkehjem. Fællesnævneren for langt størstedelen af de børn er, at de mistrives på grund af ensomhed, mobning og social isolation. Børnene er i alderen 7 til 14 år og ensomheden og oplevelsen af at være alene sætter dybe spor i børnene. De har hårdt brug for hjælp til at vende mistrivsel til en glad barndom med venner og legeaftaler.

Julemærkehjemmene giver børn og deres familier muligheden for at starte forfra. Helt konkret bor børnene på Julemærkehjem i 10 uger sammen med andre børn, som også arbejder med deres udfordringer. Tydelige rammer, nye fællesskaber og den rigtige blanding af sund mad og bevægelse, hjælper børnene til at finde deres styrker. De opbygger selvværd ved at lære nye måder at se på sig selv og verden.

Forældrenes støtte og opbakning før, under og efter opholdet er helt afgørende for at barnet når sine mål med opholdet, og at de gode resultater fastholdes på langt sigt. Derfor stilles der krav til forældrene om involvering i hele forløbet, f.eks. med deltagelse i forældredage og weekendopgaver, der skal løses sammen med barnet – oftest er det opgaver, der relaterer sig til ugens trivsels- eller madværksteder.

JULEMÆRKEFONDENS mål er at det enkelte barn får en god barndom og ungdom, hvor barnet har kompetencer og ressourcer til at indgå i meningsfulde fællesskaber og gennemføre en uddannelse. På den lange bane bliver barnet klædt på til at finde sin plads på arbejdsmarkedet og få et godt voksenliv.

 

Fakta

Projekt:
Ophold på et af landets 5 Julemærkehjem

Projektejer:
Julemærkefonden

Støtte år:
2024

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

  

Se flere projekter