Ingeniører Uden Grænser

Etablering og konstruktion af et sundhedshus i det østlige Sierra Leone

Ingeniører Uden Grænser er en dansk NGO, der sammen med lokale og internationale samarbejdspartnere arbejder for at forbedre livsvilkårene i nogle af verdens fattigste lande, primært i Afrika. De dygtige og engagerede frivillige i IUG er det tekniske fundament og spiller en vigtig rolle i at sikre bæredygtige kvalitetsløsninger i projekterne.

Det overordnede mål for projektet var at forbedre sundheden og levevilkår for de 700 indbyggere i landsbyen Baoma og opland. Området ligger i landdistrikterne, det sydøstlige Sierra Leone, et underudviklet område, der mangler rindende vand og elektricitet. Dens udfordringer omfatter arven fra en brutal borgerkrig, der sluttede for kun 20 år siden, ebola-udbrud, malaria, denguefeber og ekstrem fattigdom.

Målsætninger og resultater
Grundlæggende har projektet til formål at bygge en lokal sundhedspost og etablere flere sygeforsikringsordninger, hvorigennem familier i fællesskab sparer penge, så midler er tilgængelige, når der opstår sundhedsnødsituationer.

Resultat:
I stedet er det nu bemandet af det offentlige sundhedssystem som en officiel Community Health Post, der tilbyder 24-timers tjenester. Det giver et trygt sted at føde, modtage vaccinationer, få præ- og post natalpleje, lære om sundhed og hygiejne, modtage grundlæggende førstehjælp og få henvisninger til større sundhedscentre. Det positive resultat er opnået grundet det meget store lokale engagement der er vist for projekt. Landsbyen har arbejdet selv for at holde omkostninger nede og bidraget aktivt ind i konstruktionsfasen.

Fakta

Projekt:
Etablering og konstruktion af et sundhedshus i det østlige Sierra Leone

Projektejer:
Ingeniører Uden Grænser

Støtte år:
2019

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

    

Se flere projekter