Ghana Venskab

Ghana Venskab

Klimatilpasning gennem kunstvanding

Ghana Venskab laver udviklingsarbejde i det nordlige Ghana, som stort set består af savanne, og klimaet er tørt. Landsdelen er derfor fattig på ressourcer og tyndt befolket. Ghana Venskab arbejder også for, at især kvinder og unge får styrket deres muligheder for at få et anstændigt job, og for at flere får del i væksten i Ghana, så vi sikrer en bæredygtig fremtid. 

Bygma Fonden været med til at skabe bedre fødevaresikkerhed og øget indtægt for 40 medlemmer af landbrugsgrupper i Nordghana gennem etablering af lavteknologisk kunstvanding i løbet af landbrugssæsonen 2022-2023. Dette har betydet, at landmændene (kvinder og mænd) har kunnet dyrke grønsager i tørtiden, hvor de tidligere var afhængige af regnvand og derfor kun havde mulighed for at dyrke grøntsager i regntiden.

Landbrugsgrupperne har i gennemsnit en øget produktion og omsætning på 300% efter introduktion af kunstvanding. Succesen skyldes en kombination af faktorer: Udover at muliggøre grøntsagsdyrkning i tørtiden, har det også været muligt at dyrke større områder, fordi grøntsagsdyrkningen bliver mindre arbejdsintensivt, når der kunstvandes. Landmændene har oplevet, at de har fået større udbytte på samme areal. Dette skyldes at grøntsagerne nu er beskyttet mod dyrehold med hegn, og at jorden er blevet bedre egnet til grøntsagsdyrkning pga. tilførsel af organisk kompost. Den forbedrede grøntsagshøst har resulteret i højere hustandindkomst via salg af grøntsager på det lokale marked og bedre ernæring i familien, da der også er grøntsager til eget forbrug.

Med den øgede indkomst, er det muligt for medlemmer af landbrugsgrupperne at lægge penge til side til reparationer og udskiftning af kunstvandingsudstyret.

Fakta

Projekt:
Klimatilpasning gennem kunstvanding

Projektejer:
Ghana Venskab 

Støtte år:
2021-23

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

  

Se flere projekter