Forælder Fonden

Boliger til enlige forældre og deres børn

Forælder Fonden støtter sårbare enlige forældre og deres børn, som befinder sig i en udsat livssituation, og tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, følelsen af ejerskab over eget liv og beslutninger for derigennem at skabe et bedre børneliv.

Partnerbrud, konflikter, og økonomiske problemer. Man kan miste sin bolig på mange måder, og utrygheden rammer alle familier, der ikke har deres eget hjem. Bygma Fonden har støttet Forælder Fonden, som hvert år bl.a. hjælper omkring 60 børnefamilier med en sårbar enlig forælder, der er blevet boligløse.

Organisationen har 42 lejligheder, hvor familier kan bo i op til to år, indtil de finder tilbage til en tryg dagligdag og en ny bolig. Forældrene får en fast rådgiver, som hjælper med at lægge en plan for den enkelte familie.

Beboerne i de midlertidige boliger møder samtidig Forælder Fondens mange frivillige. Handymændene ordner ting i lejlighederne, og fællesskabsteamet arrangerer udflugter og fejring af højtider sammen med de andre familier. De frivillige netværkspersoner ringer og kommer forbi for at støtte familierne socialt og praktisk.

Bygma Fonden har i flere år støttet Forælder Fondens indsatser. De er derfor med til at sikre, at Danmarks enlige forældre og deres børn aldrig skal stå alene i en udsat situation.

Fakta

Projekt:
Boliger til enlige forældre og deres børn

Projektejer:
Forælder Fonden

Støtte år:
2023

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

Se flere projekter