Vores FEM FOKUSområder

I Bygma Fonden har vi udpeget 5 fokusområder, som vi vurderer har stor betydning for den humanitære indsats i samfundet.
Projekter der vedrører mentalt helbred støttes primært kun i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjem-
løshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt
helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjemløshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Mentalt Helbred

Mental sundhed har stor betydning for vores helbred og sundhed og evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og økonomisk. I de seneste år er danskere, der døjer med det mentale helbred øget markant. Vi støtter projekter, der forbedrer folks mentale velbefindende og livskvalitet.