Vores FEM FOKUSområder

I Bygma Fonden har vi udpeget 5 fokusområder, som vi vurderer har stor betydning for den humanitære indsats i samfundet.
Projekter der vedrører hjemløshed støttes primært kun i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjem-
løshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt
helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjemløshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Hjemløshed

Der er en utrolig sårbar situation at være hjemløs. Der kan være mange forskellige faktorer, der spiller ind som årsag til hjemløsheden. Som regel er der ikke tale om en enkeltstående faktor men ofte et samspil mellem forskellige faktorer, der ligger til grund for at et menneske bliver hjemløs.

Vi støtter initiativer, der hjælper hjemløse på rette spor, yder omsorg og kan give et pusterum fra gadelivet.