Vores FEM FOKUSområder

I Bygma Fonden har vi udpeget 5 fokusområder, som vi vurderer har stor betydning for den humanitære indsats i samfundet.
Projekter der vedrører børn, unge og socialt udsatte familier støttes primært kun i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

 

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjem-
løshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt
helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjemløshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Børn, unge & socialt udsatte familier

Familier med sociale, sundhedsmæssige eller øvrige ressourcemæssige udfordringer befinder sig ofte i en ekstra udsat position. Vi ønsker at medvirke til at, at disse familier får hjælp og støtte til at skabe grundlaget for en bedre livskvalitet og trivsel.

Vi støtter derfor initiativer, der sørger for, at børn & unge får en god start på livet. Herunder har vi særligt fokus på hjælp til enlige forældre.