Vores FEM FOKUSområder

I Bygma Fonden har vi udpeget 5 fokusområder, som vi vurderer har stor betydning for den humanitære indsats i samfundet.

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjem-
løshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt
helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Bæredygtige projekter i Det Globale Syd

Hjemløshed

Børn, unge
& socialt udsatte familier

Mentalt helbred

Akut nødhjælp & katastofer

Bæredygtige projekter i det Globale Syd

Mange af disse lande er hårdt ramt af klimaforandringer, arbejdsløshed, fødevareunderskud og eftervirkningerne af covid-19. De har vanskeligt ved at mobilisere de nødvendige ressourcer.

Vi støtter bæredygtige initiativer og udviklingsprojekter, der sikrer bedst mulige betingelser for mennesker i nærområder. Eksempler på sådanne projekter spænder fra uddannelse-og oplysning til etablering af rent drikkevand, bæredygtig energiforsyning, anlæggelse af skoler-og lægehuse, dyrkning af afgrøder etc.

Projekterne har stort fokus på at uddanne lokalt og etablere ejerskab hos befolkningen, så indsatsen forankres på bedst mulige vilkår.