Chimalaya Charity

Chimalaya Charity

Bekæmpe fejlernæring og fremme sundhed og udvikling hos børn

Med visionen “Improving Maternal and Child Health” er Chimalaya Charitys overordnede formål at bekæmpe fejlernæring og fremme sundhed og udvikling hos børn gennem styrkelse og oplysning af mødrene og deres familier. Ønsket er at sikre mødrenes sundhed før og efter fødsel, nyfødtes overlevelser og at vende den negative vækstkurve hos børn under fem år. Chimalaya Charity er en dansk/nepalesisk NGO, der blev grundlagt i 2010.

Arbejdet tager altid udgangspunkt i lokale behov, når det gælder mor/barn sundhed. Den overordnede ramme for projekterne bygger på en fælles faglighed og ideudveksling på tværs af grænser.

Klinikkens ledende læger, Ph.D. Ram Krishna Chandyo og dr. Manjeswori Ulak, er begge efteruddannet i bl.a. Norge. De er tilknyttet The Centre for International Health (CIH) i Bergen, som arbejder for at forbedre sundhedssituationen i lande med lave indkomster. CIH faciliterer også internationale samarbejder og forskning. Det betyder bl.a. konkret, at klinikken har adgang til ny forskning, når det gælder fejlernæring.

Chimalaya Charity har gennem de sidste 8 år arbejdet målrettet på at udvikle en model, der tilbyder hjemmebesøg og uddanner fagligt relevant personale til at tage sig af mor og det nyfødte barn, som man kender fra sundhedsplejerske uddannelsen i DK. Hvis man skal sikre at den høje spædbarnsdødelighed ændrer sig, skal indsatsen overfor barnet sættes ind lige når det er født. Med Homevisit nurse uddannelse og hjemmebesøg som bredes ud via et samarbejde med Dhulikhel universitetshospital har Bygma Fonden været med til at støtte et bæredygtigt program til fordel for landets nyfødte. 

Fakta

Projekt:
Bekæmpe fejlernæring og fremme sundhed og udvikling hos børn

Projektejer:
Chimalaya Charity

Støtte år:
2019

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

 

Se flere projekter