Børn, unge og socialt udsatte familier

C&C Hjælpeprogrammer

Fattigdomsbekæmpelse i Bangkok

C&C Hjælpeprogrammer blev grundlagt i 2014 på initiativ af ejerne og ansatte i rejsebureauet C&C Travel. Projekterne udvælges med det primære formål at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtige forudsætninger for udvikling af projekterne på både kort-og lang sigt.

Målsætning
Formålet med projektet var at hjælpe 25 fattige familier med at skabe en stabil indtægt.

Aktiviteter
Projektet bestod af mikrolån til 25 valgte personer i et fattigt område af Bangkok. Personerne udvælges gennem outreach arbejde foretaget af Fordec, en thailandsk NGO, der både driver en børnehave og foretager mange tiltag i lokalområdet.

Inden personerne modtager udbetaling på mellem 600 og 1.000 DKK, skal projektet godkendes af Fordec, og de skal gennemgå en kort træning i regnskab. Efter pengene bliver udbetalt, bliver personerne superviseret og får støtte til evt. udfordringer.

Støtten
Alle administrative omkostninger dækkes af Fordec, så bevillingen fra Bygma går ubeskåret til lånene.

Status
Fordec har identificeret 27 personer, der alle har modtaget lån. Lånene er blevet brugt til forskellige projekter, fortrinsvis mad- og tøjboder, men også knallerter til budarbejde og værktøj til at fremstille smykker.

Fakta

Projekt: 
Fattigdomsbekæmpelse i Bangkok

Projektejer: 
C&C Hjælpeprogrammer

Støtte år: 
2023

Dette projekt støtter følgende Verdensmål: