Børn, unge og socialt udsatte familier

Børns Voksenvenner

Etablering af venskaber

Børns Voksenvenners vision er at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk. Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med de rette menneskelige kompetencer. Foreningen har omkring 1250 frivillige og er til stede i omkring 60 kommuner.

Børns Voksenvenner arbejder forbyggende for børn, der befinder sig i en sårbar position på grund af svære eller begrænsede voksenrelationer, fx på grund af skilsmisser, sygdom eller dødsfald i familien og/eller social udsathed. Vores metode, ”venskabet”, er baseret på børnefaglig viden og er blevet forfinet over 33 år. Derfor er vi eksperter i at skabe tætte relationer for børn, der savner rollemodeller, og frivillige voksne med overskud til at hjælpe et barn godt ind i ungdoms- og voksenliv.

Med et stigende antal børn og unge der mistrives, oplever ensomhed og har lavt selvværd, insisterer Børns Voksenvenner på at give børn opmærksomhed og nærvær. Når børn oplever voksne, der vil dem det bedste, lytter til dem og gerne vil bruge tid sammen med dem, lærer de, at de har værdi som mennesker. Behovet for indsatsen er stort. Pt. er der knap 500 drenge og piger på venteliste.

Frivillige voksenvenner skaber små mirakler hver dag, når de gør en verden til forskel ved at være til stede og støtte børn på vej ind i ungdoms- og voksenliv.

Fakta

Projekt:
Etablering af venskaber

Projektejer:
Børns Voksenvenner

Støtte år:
2023

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

Se flere projekter