Børn, unge & socialt udsatte familier

Børn, unge og socialt udsatte familier

Barnets Blå Hus

Forældreindsatsen, samtaler, NADA, forældrecafé, fællesspisning samt gratis økonomisk rådgivning

Barnets Blå Hus drives af Blå Kors Danmark og er et behandlingstilbud til børn-og unge mellem 0-20 år fra hjem med alkohol eller stofmisbrug. Alkohol-og stofproblemer påvirker hele familien og især børnene. De risikerer psykiske, sociale og fysiologiske skader. De skader kan vare ved og/eller komme til udtryk helt ind i voksenalderen.

Statistisk ved vi at der på landsplan mere end 109.000 børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug. Dertil kommer de børn som vokser op i hjem med stofmisbrug. Det svarer til hvert 10 barn, altså 2-3 børn i hver skoleklasse.

Barnets Blå Hus er et gratis og anonymt tilbud. I behandlingen fokuseres på to hovedspor, et terapeutisk gruppetilbud med mulighed for individuelle samtaler, og et socialt spor, der indbefatter fællesspisning, udflugter og sommerlejr. Disse to spor sammen, gør at man mere helhedsorienteret kan yde den rette hjælp til børn og familier. 40-45 børn/unge bruger huset hver uge. Et terapeutisk gruppeforløb varer typisk 8-9 måneder.

Barnets Blå Hus Vesthimmerland drives af 5 lønnede og 20 frivillige medarbejdere.

De lønnede medarbejdere er typisk uddannede psykoterapeuter og psykologer, der er ansvarlige for den terapeutiske behandling. De frivillige medarbejdere er uundværlige til at varetage husets øvrige funktioner. De løser mange praktiske og velgørende opgaver, der støtter op om gruppeterapien, laver mad med mere.

90% af børnene kommer fra Vesthimmerlands kommune, og de resterende 10% kommer fra de omkringliggende kommuner.

Fakta

Projekt:
Forældreindsatsen, samtaler, NADA, forældrecafé, fællesspisning samt gratis økonomisk rådgivning

Projektejer:
Barnets Blå Hus

Støtte år:
2023

Dette projekt støtter følgende Verdensmål:

  

Se flere projekter